• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/1968
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 22-LB/TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/12/1968 Văn bản được ban hành 22-LB/TT
10/12/1968 Văn bản có hiệu lực 22-LB/TT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.