Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Số ký hiệu 08/VBHN-BNV Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 27/10/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.