• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2023
Về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Số ký hiệu 92/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/10/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực 01/08/2023
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.