• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2019
Quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 158/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 27/10/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2013/NĐ-CP
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1, 2, 3, 4,5 Điều 1 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực 15/08/2019
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.