• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 17/05/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2012
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 48/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 17/04/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 17/05/2008
Nguồn thu thập Công báo số 249 + 250,2008; Ngày đăng công báo 02/05/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 61/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Ngày hết hiệu lực 01/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.