• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2019
Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 158/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 27/10/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 758+759, năm 2007 Ngày đăng công báo 07/11/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.