• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
Số ký hiệu 56/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 24/05/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/07/2010
Nguồn thu thập Công báo 261+262, năm 2010 Ngày đăng công báo 06/06/2010
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
  • Đăng ký, quản lý cư trú
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Ngày hết hiệu lực 15/06/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.