• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010
Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự
Số ký hiệu 10/2010/TT-BNV Ngày ban hành 28/10/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 626+627, năm 2010 Ngày đăng công báo 11/11/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.