• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Số ký hiệu 35/2014/TT-BCA Ngày ban hành 09/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/10/2014
Nguồn thu thập Công báo số 883 + 884 Ngày đăng công báo 29/09/2014
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
  • Đăng ký, quản lý cư trú
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng Đại tướng Trần Đại Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.