• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2016
Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Số ký hiệu 10/2016/TT-BTP Ngày ban hành 22/07/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/09/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Lê Thành Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Báo cáo viên pháp luật đã được công nhận theo quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục là báo cáo viên pháp luật, không phải công nhận lại.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.