• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 20/11/2014
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV Ngày ban hành 05/11/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 20/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 688+689, năm 2010 Ngày đăng công báo 23/11/2010
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ngày hết hiệu lực 20/11/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.