• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2013
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số ký hiệu 11/2010/TT-BNV Ngày ban hành 26/11/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 719+720, năm 2010 Ngày đăng công báo 14/12/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức phi Chính phủ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 841/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực Pháp luật Ngày hết hiệu lực 22/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.