• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/12/1982
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2001
Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia
Số ký hiệu 8-LCT/HĐNN7 Ngày ban hành 30/11/1982
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 11/12/1982
Nguồn thu thập Công báo số 24 Ngày đăng công báo 20/12/1982
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Pháp lệnh 34/2001/PL-UBTVQH10 Lưu trữ quốc gia Ngày hết hiệu lực 01/07/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.