• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016
Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số ký hiệu 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Ngày ban hành 11/01/2016
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/03/2016
Nguồn thu thập Công báo số 205+206/2016 Ngày đăng công báo 01/03/2016
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ quy định tại Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ được bổ nhiệm.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.