• Thông tư 16/NN-TT

  Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều lệ kiểm dịch thực vật

  20/12/1980

  20/12/1980

 • Thông tư 10/NN-TT

  Hướng dẫn thi hành Điều lệ bảo vệ cây trồng trong sản sản xuất nông nghiệp

  10/07/1980

  10/07/1980

 • Thông tư 22-TT/LB

  Hướng dẫn một số vấn đề về lao động đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi

  24/06/1975

  09/07/1975

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10/LN-SX

  Về việc hướng dẫn thi hành chỉ tiêu tạm thời về tỷ lệ thành khí gỗ xẻ ban hành kèm theo Quyết định số 101-LN/QĐ ngày 4/2/71 của Tổng cục Lâm nghiệp

  08/02/1971

  08/02/1971

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.