• Thông tư 08-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng số 186-HĐBT ngày 27/11/1989 về phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương số thu về tiền nuôi rừng

  05/05/1990

  05/05/1990

 • Thông tư 1-TS/TT

  Hướng dẫn thực hiện về chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình sản xuất kinh doanh khai thác, nuôi trồng, chế biến, hậu cần dịch vụ thuỷ sản

  11/04/1990

  11/04/1990

 • Thông tư 6/VP

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99-CT ngày 24-4-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chế biến từ gỗ

  04/04/1990

  04/04/1990

 • Thông tư 1/TS-TT

  Hướng dẫn thực hiện các quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, tư doanh hoạt động sản xuất - kinh doanh trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ sản xuất thuỷ sản

  10/01/1989

  10/01/1989

 • Thông tư 2/TS-TT

  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 125-CT ngày 28-04-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản

  18/05/1988

  18/05/1988

 • Thông tư 3/LN-KL

  Hướng dẫn việc kiểm soát lâm sản

  23/02/1988

  23/02/1988

 • Thông tư 3/TS-TT

  Hướng dẫn sửa đổi bổ sung thực hiện Điều lệ Hợp tác xã thuỷ sản

  19/03/1987

  03/04/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1/TS-TT

  Hướng dẫn việc mua bán hàng thuỷ sản tiêu dùng trong nước và công tác tổ chức hậu cần dịch vụ nghề cá

  27/02/1987

  14/03/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 37/LN-KL

  Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp, nhằm thống nhất quản lý và tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước

  27/12/1986

  11/01/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 4/TS-TT

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 151-CT ngày 21-06-1986 về tổ chức lại sản xuất nghề cá trên các ngư trường

  23/10/1986

  07/11/1986

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.