• Thông tư 112/2000/TT-BNN-XDCB

  Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình Xây dựng cơ bản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

  06/11/2000

  06/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 102/2000/TT-BNN-KL

  Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 102/2000/tt-bnn-kl ngày 02 tháng 10 năm 2000 hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

  02/10/2000

  02/10/2000

 • Thông tư 03/2000/TT-BTS

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thủy sản

  22/09/2000

  01/01/2001

 • Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  17/07/2000

  15/09/2000

 • Thông tư 75/2000/TT-BNN

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  17/07/2000

  17/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 61/2000/TT-BNNPTNT/KH

  Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại

  06/06/2000

  21/06/2000

 • Thông tư 61/2000/TT-BNN-KH

  Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại

  06/06/2000

  06/06/2000

 • Thông tư 50/2000/TT-BNNPTNT/ĐCĐC

  Hướng dẫn thực hiện quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ di dân đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

  08/05/2000

  23/05/2000

 • Thông tư 01/2000/TT-BTS

  sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư 04 - TS/ TT ngày 30/8/1990 của bộ thuỷ sản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh ngày 25/4/1989 của hđnn và nghị định số 195-HĐBT ngày 2/6/1990 của hđbt về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

  28/04/2000

  13/05/2000

 • Thông tư 41/2000/TT-BNN/KH

  Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

  13/04/2000

  13/04/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.