• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 31/2022/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2022 Văn bản được ban hành 31/2022/TT-BNNPTNT
20/02/2023 Văn bản có hiệu lực 31/2022/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.