• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 18/01/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/03/2007 Văn bản được ban hành 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC
02/05/2007 Văn bản có hiệu lực 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC
18/01/2021 Văn bản hết hiệu lực 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC
18/01/2021 Bị bãi bỏ 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.