• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 20/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/11/2013 Văn bản được ban hành 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD
03/01/2014 Văn bản có hiệu lực 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD
20/01/2020 Văn bản hết hiệu lực 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD
20/01/2020 Bị bãi bỏ 02/2019/TT-UBDT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.