• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 144/2000/QĐ-BNN/TCCB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2000 Văn bản được ban hành 144/2000/QĐ-BNN/TCCB
29/12/2000 Văn bản có hiệu lực 144/2000/QĐ-BNN/TCCB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.