• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2011
Lịch sử hiệu lực: Luật 01/1997/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/12/1997 Văn bản được ban hành 01/1997/QH10
01/10/1998 Văn bản có hiệu lực 01/1997/QH10
01/08/2003 Bị thay thế 1 phần 10/2003/QH11
01/08/2003 Bị bãi bỏ 1 phần 10/2003/QH11
01/08/2003 Được bổ sung 10/2003/QH11
01/01/2011 Bị thay thế 46/2010/QH12
01/01/2011 Văn bản hết hiệu lực 01/1997/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.