Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Số ký hiệu 08/VBHN-BNNPTNT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 16/12/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.