Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
Số ký hiệu 01/VBHN-BNNPTNT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 04/01/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.