• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 06/08/2014
Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước
Số ký hiệu 14/2011/QĐ-TTg Ngày ban hành 04/03/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 135+136, năm 2011 Ngày đăng công báo 19/03/2011
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 37/2014/QĐ-TTg Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước Ngày hết hiệu lực 06/08/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.