• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 10/04/2015
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao
Số ký hiệu 24/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 05/04/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 213+214, năm 2011 Ngày đăng công báo 19/04/2011
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ngày hết hiệu lực 10/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.