• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 14/05/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Số ký hiệu 55/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 04/07/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 403+404, năm 2011 Ngày đăng công báo 14/07/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
  • Xây dựng pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Ngày hết hiệu lực 14/05/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.