• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Số ký hiệu 58/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 20/07/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/09/2012
Nguồn thu thập Công báo số 469+470, năm 2012 Ngày đăng công báo 01/08/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.