• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2014
Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Số ký hiệu 55/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 293+294, năm 2013 Ngày đăng công báo 01/06/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Ngày hết hiệu lực 01/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.