• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/1984
Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 31/03/1984
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 04/04/1984
Nguồn thu thập Công báo số 08 Ngày đăng công báo 30/04/1984
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.