• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Số ký hiệu 30/2008/QĐ-NHNN Ngày ban hành 16/10/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/11/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.