• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2011
Ngân hàng Nhà nước
Số ký hiệu 01/1997/QH10 Ngày ban hành 12/12/1997
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/10/1998
Nguồn thu thập Công báo số 4 Ngày đăng công báo 10/02/1998
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/01/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.