• Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 18/01/2021
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản dẫn chiếu
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.