• Nghị định 32/2022/NĐ-CP

  Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

  21/05/2022

  21/05/2022

 • Nghị định 20/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  10/03/2022

  01/07/2022

 • Nghị định 21/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

  10/03/2022

  10/03/2022

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 15/2022/NĐ-CP

  Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  28/01/2022

  01/02/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị định 10/2022/NĐ-CP

  Quy định về lệ phí trước bạ

  15/01/2022

  01/03/2022

 • Nghị định 148/2021/NĐ-CP

  Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

  31/12/2021

  01/04/2022

 • Nghị định 137/2021/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

  31/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị định 128/2021/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  30/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị định 121/2021/NĐ-CP

  Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  27/12/2021

  12/02/2022

 • Nghị định 104/2021/NĐ-CP

  Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

  04/12/2021

  04/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.