• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 32/2022/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/06/2022 Văn bản được ban hành 32/2022/TT-BTC
01/08/2022 Văn bản có hiệu lực 32/2022/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.