• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 66/2022/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/11/2022 Văn bản được ban hành 66/2022/TT-BTC
22/12/2022 Văn bản có hiệu lực 66/2022/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.