• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2023/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/01/2023 Văn bản được ban hành 06/2023/TT-BTC
20/03/2023 Văn bản có hiệu lực 06/2023/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.