• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2018/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/01/2018 Văn bản được ban hành 03/2018/TT-BTC
01/03/2018 Văn bản có hiệu lực 03/2018/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.