• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2019
Lịch sử hiệu lực: Luật 73/2014/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/11/2014 Văn bản được ban hành 73/2014/QH13
01/07/2015 Văn bản có hiệu lực 73/2014/QH13
01/07/2019 Văn bản hết hiệu lực 73/2014/QH13
01/07/2019 Bị hết hiệu lực 37/2018/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.