Phí và lệ phí
Số ký hiệu 38/VBHN-VPQH Loại VB được sửa đổi bổ sung Luật
Ngày xác thực 27/12/2023 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường Chủ nhiệm
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.