• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2022
Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
Số ký hiệu 66/2022/TT-BTC Ngày ban hành 07/11/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/12/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý nợ và tài chính đối ngoại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.