Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Số ký hiệu 06/VBHN-BTNMT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 07/08/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.