Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Số ký hiệu 05/VBHN-BTNMT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 07/08/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.