• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 52/2016/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/12/2016 Văn bản được ban hành 52/2016/QĐ-TTg
01/02/2017 Văn bản có hiệu lực 52/2016/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.