• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2018
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Số ký hiệu 18/2010/TT-BTTTT Ngày ban hành 30/07/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 30/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 505+506, năm 2010 Ngày đăng công báo 27/08/2010
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.