• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2003
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/2003/TT-BCA(V19)
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/09/2003 Văn bản được ban hành 15/2003/TT-BCA(V19)
30/09/2003 Văn bản có hiệu lực 15/2003/TT-BCA(V19)
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.