• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2022
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 51/2010/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/05/2010 Văn bản được ban hành 51/2010/NĐ-CP
01/01/2011 Văn bản có hiệu lực 51/2010/NĐ-CP
09/11/2013 Bị thay thế 1 phần 109/2013/NĐ-CP Xem tại đây
01/03/2014 Được bổ sung 04/2014/NĐ-CP Xem tại đây
01/07/2022 Văn bản hết hiệu lực 51/2010/NĐ-CP
01/07/2022 Bị hết hiệu lực 123/2020/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.