• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 64/2010/QH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/11/2010 Văn bản được ban hành 64/2010/QH12
01/07/2011 Văn bản có hiệu lực 64/2010/QH12
01/07/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 45/2013/QH13 Xem tại đây
01/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 64/2010/QH12
01/07/2016 Bị hết hiệu lực 93/2015/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.