Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
Số ký hiệu 4640/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 08/12/2021 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
Văn bản gốc
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.