Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
Số ký hiệu 4418/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 01/12/2015 Ngày đăng công báo 20/12/2015
Nguồn trích Công báo số 1211+1212/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.